Over Nederland Schoon

Stichting Nederland Schoon zet zich al meer dan twintig jaar in om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden en heeft als doel de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

Schoon Belonen Praktijkverhalen

Binnen de pilot Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Het project is een initiatief van de VNG, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen. Als afsluiting van deze rijke pilot besloot Nederland Schoon om een bloemlezing uit te geven. In de vorm van een online magazine én een boekwerk in print.

Naar de case

Nederland schoon magazine

Het Nederland Schoon Magazine ondersteunt op naadloze wijze de nationale campagnes van de stichting Nederland Schoon. Van bekende Nederlanders tot de bekende afvalbakken. Alles passeert de revue en draagt bij een breder draagvlak binnen de samenleving.

Naar de case