Over Sioo

Sioo laat mensen en organisaties graag ontdekken hoe zij wendbaarder kunnen worden. Bij Sioo leer je krachtig organiseren en veranderen - vanuit eigen vraagstukken. Met aandacht voor persoonlijke en professionele groei. En met actuele kennis uit praktijk én vakgebied om tot de beste oplossingen te komen.

SIOO Corporate website

Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door acht Nederlandse universiteiten, mede op initiatief van de organisatieadvieswereld. DutchGiraffe is gevraagd om een nieuwe website te realiseren, een effectief UX design op te zetten en om de juiste informatie sneller te kunnen laten vinden. Het belangrijkste doel is het meer uit te laten nodigen tot aanmelden. Samen met Sioo ontwikkelde we een nieuwe responsive website met een eenduidige visuele taal, geoptimaliseerd voor primaire doelgroep van SIOO.

Naar de case

Digitale brochures voor Sioo

Zoals het bij organisaties vaker voorkomt, slaat ook SIOO een versnelde weg in van print naar digitaal. De keuze is eenvoudig. De gedrukte opleidingsbrochures worden nu opgemaakt, gedrukt en op aanvraag per post verspreid. De kosten per exemplaar zijn hierdoor relatief hoog. De meetbaarheid, ofwel hoeveel leerlingen nemen een beslissing op basis van het lezen van de brochure, is verre van duidelijk. Voldoende reden om over te stappen naar een nieuwe en flexibelere vorm van informatie overdracht: digitale brochures.

Naar de case