DutchGiraffe goes Agile

Project worden vaak na verloop van tijd groter en complexer. Het grootste probleem waar je direct mee te maken krijgt is hoe je deze projecten binnen tijd en budget kunt opleveren.

Met de welbekende waterval methode rond je eerst discipline één af voor je over gaat maar de volgende. Je doet het allemaal als bureau in je uppie. Geen tussentijdse feedback, geen directe beslissingen, maar aan het einde van de fase hopen dat het aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Eigenlijk is dat vragen om problemen.

Bij Agile of Scrum is dat anders. Je wordt wendbaar en werkt met je opdrachtgevers nauw samen en dat gaan we binnen DutchGiraffe breed uitrollen. We hebben drie mensen die bij de Scrum Academy de cursus Scrum Master gaat volgen, zodat we nooit meer zonder komen te zitten.

Meer weten? Kom er dan een keer over praten.