Dicht(er)bij een High Performance team.

Een team waarin alles vanzelf lijkt te gaan en waarbinnen uitzonderlijke prestaties worden neergezet. Een high performance team; iedere manager hoopt het te creëren en werknemers willen er onderdeel van zijn. Waarom? Om betere prestaties neer te zetten en hard te werken, zonder passie en plezier voor je werk te verliezen. Wie ooit op voetbal, rugby of een andere teamsport heeft gezeten weet dat het team meer is dan het talent van één enkele speler. Een goede coach is essentieel, maar niet voldoende. Ik was benieuwd hoe ik een High Performance Team tot stand breng. In mijn zoektocht naar hét geheim stuitte ik op het boek; de kracht van high performance teams. Met de kennis uit dit boek, blogs, artikelen en mijn eigen ervaring geef ik je dé basiselementen van een excellent team. Leuk om je te kunnen helpen bij het opzetten van jouw perfecte team!

De definitie van een High Performance team

“Een High Performance Team is een team dat uitzonderlijke prestaties weet neer te zetten. Gewone mensen die als team tot uitzonderlijke prestaties komen door een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om samen een taak of doel te behalen”. Deze definitie, uit De kracht van High Performance Teams van auteurs Ben Kuipers en Sandra Groeneveld, vond ik sterk. En dat neerzetten van een High Performance Team, las ik ook terug in de woorden van de auteurs, dat vergt nogal wat. Vertrouwen, inzet, lef, doorzettingsvermogen, een helder doel en samenwerking. Als die variabelen in een team samenkomen, ontstaat er een dynamiek die anderen voor onmogelijk houden.

“Team bevlogenheid is meer dan de optelsom hiervan. Het is het een commitment van ieder teamlid, een gevoel van trots om deel uit te maken van het team”

Een high performance team: een gezamenlijk doel centraal

Tijdens mijn studie was ik gewend het voortouw te nemen binnen een team. Totdat ik in mijn derde jaar terecht kwam in een team waarin alles vanzelf leek te gaan. Een High Performance Team (HPT), al wist ik dat toen zelf niet. Ik had continue het idee dat anderen meer dan ik deden, dat ik meer moest bijdragen. Een gevoel dat ieder teamlid had. Wanneer ieder teamlid altijd bereid is een extra stap te zetten, is dit juist niet nodig omdat iedereen in het team dit automatisch al doet. Die zin moet je even twee keer lezen, maar begrijp je wat ik bedoel? Binnen het team was respect en vertrouwen vanzelfsprekend. Er was wederzijdse waardering en de wil vanuit ieder individu om bij te dragen aan het grote geheel, een overkoepelend doel. Ons overkoepelende doel was helder en unaniem: een zo hoog mogelijk cijfer.

Wil dit zeggen dat er geen spanning ontstaat binnen een HPT? Zeker niet. Het betekent dat teamleden elkaar uitdagen en herinneren aan of aanspreken op verantwoordelijkheid. Spanningen worden benoemd en bediscussieerd. Met één helder doel: het beste resultaat.

Leuk, wil jij vast ook, maar wat zijn nu de vereisten voor een high performance team en hoe komt dit tot stand? Na research vond ik 4 basiselementen die de basis vormen van een high performance team.

De 4 basiselementen van een High Performance Team

Boeken zijn er geschreven over de basisregels voor een HPT. De gemene deler en mijn meest opvallende bevindingen heb ik samengevat in de “4 ingrediënten” die een sterk High Performance team maken.  Komen ze.

1.     Teambevlogenheid

Over bevlogenheid kan ik enorm uitweiden. Het woord omvat zoveel. Zoals het leuk vinden van wat je doet, energie krijgen van waar je mee bezig bent, het grotere doel van je werk zien, je gewaardeerd voelen en een uitdaging met passie en een aanstekelijk enthousiasme tegemoet treden. Bevlogenheid is in ieder geval iets wat te maken heeft met ‘drive’ en waar anderen door aangestoken worden. We kijken vaak naar de bevlogenheid per individu. Team bevlogenheid is meer dan de optelsom hiervan. Het is het een commitment van ieder teamlid, een gevoel van trots om deel uit te maken van het team. Het vertrouwen in elkaars expertise en de energie, de drive om er als team iets gaafs te maken. In welke functie dan ook. Je hoeft in een High Performance team geen leider van het team te zijn om waarde toe te voegen. Leden van een bevlogen team hebben passie voor het werken in het team en dát brengt hen intrinsiek in beweging.

2.     Zelfmanagement en doelgerichte samenwerking

Een team die zichzelf durft te managen is succesvoller. Ze komen tot betere oplossingen en doen meer dan strikt van hen verwacht wordt. Beslissingen worden zelf genomen en initiatieven ontstaan vanzelf. Kan iets nog niet? Dan wordt bedacht hoe het wel kan en het liefst samen aangezien je in team verband de klus moet klaren. De samenwerking wordt succesvol wanneer alle teamleden hetzelfde doel voor ogen hebben. Vaak makkelijker gezegd dan gedaan, dat wel. Wat is daarvoor nodig? Heldere teamdoelstellingen met ambitie en de bereidheid van ieder teamlid om elkaar te helpen. Doelstellingen worden zo moeiteloos behaald en de verbinding binnen het team groeit. En dit zorgt dan weer voor: meer bevlogenheid.

3.     Stakeholdergerichte samenwerking

Nadenken over stakeholders is kenmerkend voor een HPT. Voor wie doe je het eigenlijk? Wie is de eindgebruiker en wat willen zij? Welke feedback en welke nieuwe inzichten kunnen ze je geven? Om de beste prestatie te behalen, zorgt het team dat ze deze informatie te weten komen. High Performance Teams verplaatsen zich in de wensen en behoeften van hun stakeholders. Ze weten dit op individueel niveau te vertalen naar de klant, kunnen actief benoemen waar hun team voor staat en wat het team kan bijdragen.

4.     Leiderschap

“Hoe belangrijk de inzet en inbreng van de teamleden ook is, voor het bereiken van een uitmuntende prestatie is een essentiële rol weggelegd voor de teamleider. De teamleider beïnvloedt niet zozeer de teamprestaties maar wel het teamproces en stimuleert de teambevlogenheid”, wederom een sterke definitie van Kuipers en Groeneveld uit het boek De kracht van een High Performance team. Teamleiders van een HPT zijn oprecht en persoonlijk. Ze stellen het teambelang voorop en tonen oprechte interesse in elk teamlid. HPT-leiders scheppen binnen het team ruimte om met elkaar te praten over wat elk lid bezighoudt. Ze inspireren, zetten aan het denken, creëren veiligheid, stimuleren een eenheid en nodigen tot reflecteren. Ze tillen elk individueel teamlid naar persoonlijk leiderschap. De HPT-leider vervult dan ook een rol die meer op de achtergrond ligt in plaats van de voorgrond. Wat niet betekent dat deze minder van belang is. Integendeel. Het lukt hen juist om het team in hun kracht te zetten en prestaties ook geheel aan het team toe te schrijven. De leider richt zich op het teamgeheel, zonder de individuen uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd worden de teamleden op hun waarde geschat en wordt voor hun inbreng waardering getoond. Met als overkoepelende doel dat alle activiteiten in dienst staan van de (project) doelen, de hoofdtaak en de stakeholders. En dat? Dat leidt tot excellente prestaties.

Phoe, klinkt nog niet zo makkelijk, een HPT-team creëren. Dat is het ook niet, daar moet hard voor en aan gewerkt worden. Wat je kunt doen om een stap dichter bij de basis elementen van een HPT te komen? Vertel ik je.

“De HPT-leider vervult een rol die meer op de achtergrond ligt in plaats van de voorgrond. Wat niet betekent dat deze minder van belang is. Integendeel. Het lukt hen juist om het team in hun kracht te zetten en prestaties ook geheel aan het team toe te schrijven”.

Dicht(er)bij een High Performance team in 12 stappen

Wat volgens mij een team dichter bij een High Performance formatie brengt? Pin me er niet op vast, maar deze 12 stappen afvinken helpen je in ieder geval dicht(er)bij te komen.

 1. Zorg voor heldere teamdoelen. Een unaniem doel is key.
 2. Werk aan een goede en plezierige sfeer in het team.
 3. Bied de mogelijkheid om advies en informatie uit te wisselen.
 4. Zet het team (letterlijk) centraal en werk aan de teamgeest.
 5. Betrek het team bij nieuwe plannen en werving van nieuwe collega’s.
 6. Stimuleer zelfmanagement door ruimte te geven en de verwachting uit te spreken dat het team zelf problemen oplost.
 7. Zorg dat helder is waar het team voor staat en welk hoger doel met het teamdoel bereikt wordt.
 8. Zorg voor een goede verbinding tussen de teamdoelen en de doelen van elk teamlid.
 9. Geef het goede voorbeeld door zelf open te zijn over wat jou bezighoudt en schep ruimte en tijd om daar binnen het team ook echt met elkaar over te kunnen praten.
 10. Bepaal de benodigde basiskennis van elk teamlid en organiseer daar opleiding en training voor.
 11. Neem de teambehoeften en de teamdoelen die behaald moeten worden als uitgangspunt.
 12. Stel het team voorop, maar ga waar nodig voor het team staan in de organisatie en daarbuiten.

Kost wat tijd om alle stappen in een organisatie te krijgen, maar dan heb je ook wat. Lukt niet alles in éen keer? Start dan met eerst simpelweg stil staan bij de 12 stappen. En start met het werken aan de vonk tussen onderlinge teamleden. Dat is al een mooie stap om van gewoon team naar High Performance te gaan.

De weg naar High Performance: start met de teamvonk

Wil je een HPT opbouwen dan zullen de kernwaarden aanwezig moeten zijn. Echter, alleen deze elementen maken niet automatisch een HPT. De vonk tussen de leden onderling en de teamleider zal moeten groeien. Om het beeldend te maken; denk aan een appeltaart die ook kan mislukken hoewel alle ingrediënten toegevoegd waren. Het is een optelling van individuele kwaliteiten én de energie van waaruit je een ideale synergie creëert. Concreet betekent dit een ideale samenkomst van de intrinsieke inzet per teamlid, de passie voor het werk, de klik tussen teamleden, het gemeenschappelijke doel, de omstandigheden waar veiligheid en eenheid door ontstaat en de HPT-leider die zorgt voor de juiste vonk.

“Mijn conclusie? Maskers mogen af. Spanning mag worden opgezocht zónder vertrouwen in elkaar te verliezen”.

Wat mij is opgevallen na mijn verdieping in een High Performance Team? Dat waardering, vertrouwen in elkaars expertise en het durven geven van feedback van groot belang zijn. Maskers moeten af. Spanning mag worden opgezocht, zonder het vertrouwen te verliezen. Teamleden van een HPT zijn trots, niet ondanks het resultaat een team effort is, maar júist omdat het resultaat een teamprestatie is. Omdat het ideale resultaat leading is.

Niet gek dat ik het met mijn eigen “groene” drijfveer fijn vind om vanuit verbinding samen te werken. Volgens de My Motivation Insights kleurentest staat de kleur groen voor mensgericht zijn en graag samenwerken. En dat klopt. Het creëren van groepsgevoel en harmonie vind ik belangrijk. Na dit onderzoek vind ik het nóg belangrijker om in een team te werken die samen voor een doel wil gaan. Want zoals Johan Cruijff ons geleerd heeft; “Alleen kun je niks, je moet het samen doen.”

Bronnen
Artikelen Niels F.C. Willems | Coach AH
Ben Kuipers & Sandra Groeneveld | De kracht van High Performance teams