De Rijksoverheid heeft voor haar digitale middelen een aantal algemene richtlijnen beschreven; voor apps en websites slechts een aantal specifieke richtlijnen. In de praktijk blijken deze echter niet tot een eenduidig vorm voor websites, apps of platformen te leiden. Dit heeft diverse oorzaken, één daarvan is het feit dat de specifieke richtlijnen voor digitaal veel te summier zijn, een andere oorzaak is het feit dat er geen online basistemplate beschikbaar is waardoor ieder ministerie 'maar wat doet'. DutchGiraffe is gevraagd om voor de Rijksoverheid een designtaal voor haar online middelen te ontwikkelen en te documenteren, waardoor ieder ministerie duidelijke handvatten heeft om iedere app en website van een eenduidige stijl te kunnen voorzien.

Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal mockup mobiel – Dutchgiraffe | Digital Creatives

Nieuwe richtlijnen? Een interessante transitie.

Een onderzoek naar bestaande overheids apps & websites geeft een duidelijk beeld van toegepaste ontwerpen; de diversiteit is, naar verwachting, groot. Het is bijzonder om te zien dat iedere opdrachtgever eigen keuzes maakt bij gebrek aan heldere richtlijnen. De vraag naar eenduidige design richtlijnen is dan ook niet meer dan logisch. Rijksoverheid wil namelijk meer aanbieden. Een kant-en-klare designtaal of elementen die ‘makers’ kunnen toepassen. Hiermee willen ze bereiken dat er meer eenheid ontstaat tussen de online middelen die de verschillende rijksonderdelen maken. Het is daarbij een handreiking om eenvoudiger een Rijksoverheids website of app te kunnen vormgeven.

Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal stijlgids – Dutchgiraffe | Digital Creatives

De gebruiker staat altijd voorop

Hoe maak je iets moois, wat geschikt is voor iedereen. Dus geen segmentatie en geen persona’s. Er is maar één doelgroepomschrijving mogelijk: Iedereen. Met als basis Material Design ontwikkelen we een kant en klare onderlegger waarbij de gebruiker maximaal bediend wordt en waarmee de huisstijl van de Rijksoverheid prachtig wordt doorvertaald. Iedere scherm, ieder interactief element wordt opnieuw bepaald en opgetekend in een makkelijk toe te passen document.

Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal stramien- Dutchgiraffe | Digital Creatives
Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal pagina’s – Dutchgiraffe | Digital Creatives
Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal pagina’s – Dutchgiraffe | Digital Creatives
Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal Belastingdienst – Dutchgiraffe | Digital Creatives

Eenvoudig toe te passen design richtlijnen

DutchGiraffe ontwikkelde een design richtlijnen document, te gebruiken door alle onderdelen van de Rijksoverheid. Het levert inzicht in alle elementen van een app en van een website en hoe deze volgens de aangescherpte huisstijl kunnen worden opgezet.

Rijksoverheid. Designtaal voor Digitaal apparaten – Dutchgiraffe | Digital Creatives