Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Deze initiatieven worden financieel ondersteund door giften van allerlei organisaties. Voor deze stakeholders is een verantwoording van wat er exact met deze giften is gebeurd van groot belang. Deze verantwoording wordt dan ook jaarlijk door DutchGiraffe gepubliceerd in een online jaarverslag.

Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-02

Positieve verantwoording

Het Kansfonds is een non-profit organisatie die draait op giften van organisaties zoals de Postcode Loterij. Mede daarom is een jaarlijks verantwoordend document noodzakelijk. Maar waarom niet van de nood een deugd te maken door middel van een prachtige responsive publicatie? Hierin komen hulpbehoevenden, helpende medemensen en het Kansfonds allemaal op een positieve manier  aan het woord en in beeld.

Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-iconen

Uitbreiding op de huisstijl

Naast projectfotografie is er in een jaarverslag natuurlijk ook behoefte aan cijferinformatie. Hiervoor zijn tabellen ontwikkeld die ook op kleine formaten goed leesbaar blijven. Daarnaast is er een iconenstijl ontwikkeld die een mooie visuele bijdrage levert aan de cijfermatige stukken, maar ook aan de meer abstracte missie-/visie-onderwerpen.

Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-03

Fotografie aanvragers

Dit jaar staan niet de hulpbehoevende maar de aanvragers van subsidies centraal bij de presentatie van een aantal bijzondere projecten. Een mooie, positieve benadering van de problemen die aan deze projecten ten grondslag liggen. Deze benadering vangt tevens de idealistische doelstellingen van het kansfonds op zeer heldere wijze.

Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-04

Illustratieve knipselstijl

DutchGiraffe heeft de uitgesproken huisstijl van het Kansfonds verrijkt met een conceptuele afbeeldingstijl. Deze was hard nodig vanwege de vele abstracte en gevoelige onderwerpen waarin je niet altijd met reportagefotografie uit de voeten kunt. Deze vrijstaande afbeeldingen lenen zich bovendien uitstekend voor een gelaagd parallax effect.

Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-05
Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-06
Responsive-online-magazine-jaarverslag-kansfonds-digitaal-jaarverslag-dutchgiraffe-07