Het jaarverslag van Royal Haskoning DHV wordt gekenmerkt door een overkoepelend thema 'Connecting Lives'. Het is daarnaast uiteraard een terugblik op 2016 waarin naast behaalde resultaten, ook verteld wordt over innovaties, awards en hoe je door samen te werken de maatschappij positief kunt beïnvloeden. Het magazine bevat meer dan 50 pagina's, variërend van projecten over de bijdrage van Royal Haskoning DHV bij het veiligstellen van Jakarta tegen overstromingen, tot het leveren van bijdragen bij het onderzoeken naar de potentiële impact van zelfrijdende auto's op het verminderen van verkeersongevallen.

RHDHV_AR2016_case_02

Visuele viering van de de historie

Gedurende onze 135-jarige geschiedenis heeft Roya Haskoning sterke coalities gesloten met haar stakeholders en heeft ze haar werk verbonden met de realiteit van het dagelijks leven van mensen in de gemeenschappen waarin Royal Haskoning werkzaam is. Deze historie wordt op de cover via een tweeluik van beeld en tekst tentoongesteld.

RHDHV_AR2016_case_03

De innovatiekracht zie je terug in het online jaarverslag

Aan innovatiekracht van Royal Haskoning wordt niet alleen inhoudelijk in het magazine aandacht besteed, maar ook de uitgave zelf toont aan dat Royal Haskoning durft vooruit te kijken. Het medium is van nu, geschikt voor ieder device en toont de heldere visie op vooruitgang van Royal Haskoning.

RHDHV_AR2016_case_04b

Sociaal verbonden

Van Nederland tot aan Indonesië en van het Verenigd Koninkrijk United Kingdom tot Zuid Afrika. De project en van Royal Haskoning hebben in grote mate bijgedragen aan het verbeteren van de levensstandaard van mensen over de hele wereld. Het hoofdstuk Project Wins geeft een helder beeld van de verschillende artikelen en toont een logische hiërarchie voor de bezoeker om doorheen te lezen.

Mensen in beeld

Redactioneel is gekozen om de verbinding tussen projecten en mensen weer te geven; het zijn tenslotte de mensen die de organisatie en de projecten maken. De gebruikte beelden geven dan ook mensen weer die positief beïnvloed zijn door de innovatieve projecten van Royal Haskoning.

RHDHV_AR2016_case_05b

Gerelateerde artikelen

Wanneer het wenselijk en relevant is zijn artikelen aan het einde van de pagina voorzien van gerelateerde artikelen. Hierdoor kan de lezer makkelijk doorklikken naar gelijkwaardige en relevante artikelen. Deze gerelateerde artikelen worden opgebouwd uit of artikelen uit hetzelfde magazine.