Over De Jonge Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is haar taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

Online rapportage

Het jongGR-netwerk telt ongeveer 350 leden. Via een besloten discussiegroep op Facebook is er van gedachten gewisseld over de bepaalde thema’s. De leden zijn maatschappelijk bevlogen wetenschappers die gepromoveerd zijn of nog bezig zijn met hun promotie. De uitkomsten worden gepresenteerd via een innovatief en interactief platform, wat aansluit bij het karakter van de Jonge Gezondheidsraad.

Naar de case