Over Kansfonds (voorheen Skanfonds)

Kansfonds schept kansen voor kwetsbare mensen. Zij helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. Die initiatieven steunen zij met geld en onze expertise. Geïnspireerd door hun katholieke wortels staan ze voor een hechte samenleving waarin ieder mens telt en meedoet. Dat bereiken ze door om te zien naar elkaar. En door oog te hebben voor wat mensen wél kunnen. Dat is het begin van een rechtvaardige wereld.

Kansfonds jaarverslag 2016

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Deze initiatieven worden financieel ondersteund door giften van allerlei organisaties. Voor deze stakeholders is een verantwoording van wat er exact met deze giften is gebeurd van groot belang. Deze verantwoording wordt dan ook jaarlijk door DutchGiraffe gepubliceerd in een online jaarverslag.

Naar de case

Skanfonds Online Jaarverslag 2013

De initiatieven van 2013 door Skanfonds gesteund en die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Het Skanfonds jaarverslag 2013 is op interactieve manier vertaald in een online publicatie voor desktop en tablet.

Naar de case

Digitaal jaarverslag Skanfonds

Skanfonds helpt initiatieven op weg die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Het jaar 2012 in beeld gebracht op dynamisch en interactieve manier in een pakkend online jaarverslag. Skanfonds Jaarverslag 2012 is geschikt voor desktop en tablet.

Naar de case