Over Cidree

Cidree is het consortium van instellingen voor ontwikkeling en onderzoek in onderwijs in Europa. Het is een opzichzelfstaand netwerk  van onderwijsorganen die een erkende nationale rol spelen op het gebied van curriculumontwikkeling en/of onderwijsonderzoeker.

Aandacht voor digitale geletterdheid in Europa

Cidree is het consortium van instellingen voor ontwikkeling en onderzoek in het onderwijs in Europa. Het is een zelfbesturend netwerk van onderwijsinstellingen die een erkende nationale rol spelen op het gebied van leerplanontwikkeling en/of onderwijsonderzoek. Elk jaar publiceert Cidree een compleet jaarboek welk dit jaar in het teken staat van computer wetenschappelijke principes die worden ondersteund door digitale geletterdheid in het curriculum van middelbare scholen in 14 landen. DutchGiraffe heeft een beknopte, interactieve, versie van het Cidree jaarboek van 2021 opgezet In WPMagazines. Met de highlights vanuit elk land, eenvoudig om te delen en te vergelijken. Mooi om op deze manier een steentje bij te dragen aan de digitale geletterdheid op de middelbare scholen in Europa.

Naar de case