Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Het doel van Arbeidsmarktplatform PO is bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. In het nieuwste magazine dat wij voor Arbeidsmarktplatform PO hebben mogen maken, wordt extra aandacht besteed aan samenwerken.

Thema de regionale aanpak van het lerarentekort

Elk jaar wordt er een rapportage gepresenteerd waarin mensen worden geïnformeerd en geïnspireerd over het laatst lopende project. Dit jaar wordt dit voor het eerst gepresenteerd middels een online magazine. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de zij-instroom en de begeleiding en het behoud van leraren in het primair onderwijs. Arbeidsplatform PO zal twee online magazines uitbrengen met als overkoepelend thema de regionale aanpak van het lerarentekort. 

DG appo case mobiel

Mix and match

Allereerst hebben wij 2 verschillende concepten opgezet, beide in de huisstijl van Arbeidsplatform PO. Uiteindelijk is er gekozen voor een mix and match met als resultaat een combinatie van beide concepten. In het magazine zijn verschillende interviews gehouden met teamleiders, projectleiders en adviseurs. Ook worden middels een infographic de feiten en cijfers van het personeelstekort in het primair onderwijs gepresenteerd. In het online magazine worden de grafieken en tabellen op een interactieve en speelse manier weergegeven. 

Content als verrassing

In het magazine zijn verschillende uitklapbare rijen toegevoegd. Zo kan minder belangrijke content toch getoond worden en blijft het wel behapbaar. 

frame appo DG
dg appo frame rood

Op naar meer! 

De huidige pagina’s fungeren als templates en kunnen dus gedupliceerd worden voor een volgende editie. Op naar de volgende editie!